HIV og AIDS

Hiv er et virus som medfører svekkelse av immunforsvaret. Aids er diagnosen som brukes ved langtkommet hivinfeksjon med komplikasjoner.

Det finnes ingen kurerende behandling av hivinfeksjon, og viruset kan føre til alvorlig sykdom og død. Heldigvis er det, med dagens behandlingsmuligheter, mulig å leve med infeksjonen. Med behandlingen i dag kan de fleste leve et langt liv med redusert risiko for komplikasjoner.

 

Smitten

Hiv finnes i kroppsvæsker hos den som er smittet. Blod, sæd, skjedesekret og morsmelk inneholder nok virus til å overføre smitte. Svette, tårer, spytt og urin inneholder også virus, men spiller ingen stor rolle i smitteoverføringen.

Seksuell kontakt er den vanligste smittemåten. Viruset overføres ved at blod, sæd og skjedesekret kommer i kontakt med slimhinner hos en annen person. Slimhinner finnes i skjeden, urinrøret, endetarm, munn og i øynene. Analt samleie blir sett på som det mest risikofylte, men oralsex gjør det også å smitte med hiv. Hiv smitter lettere fra mann til kvinne, enn kvinne til mann.

Hivsmittede som blir behandlet med antivirale medisiner har svært lave virusmengder i blodet, dette betyr at de er betydelige mindre smittsomme enn ikke-behandlede. I praksis har man ikke sett smitteoverføringer fra velbehandlede bærere, likevel kan man ikke utelukke at smitte kan skje ved samleie uten kondom/femidom.

Hiv finnes i blodet. Det kan overføres via blodoverføring – en risiko som nå er eliminert i Norge på grunn av strenge krav, testing av blodgivere og varmebehandling av blodet. Hiv kan smitte ved rikelige blodmengder i kontakt med slimhinner eller synlig skadet hud.

Hiv kan også spres via deling av sprøyter, spisser eller annet utstyr. Det er derfor svært viktig å ikke dele sprøyter eller spisser.

 

Symptomer:

50-70% får symptomer 2-4 uker etter smitte. Vanlige symptomer er:

  • Feber
  • Vondt i halsen
  • Forstørrede lymfeknuter
  • Utslett
  • Muskel- og leddsmerter

 

Diagnose og behandling

En positiv hivtest forteller at en person er smittet med hiv, men den gir ingen opplysning om når eller hvordan personen ble smittet.

Alle pasienter med en nyoppdaget hivinfeksjon skal med en gang henvises til infeksjonsmedisiner. Antiviral behandling er vist å redusere risikoen for alvorlig komplisert sykdom eller død selv ved høye CD4-tall.

Forbygging

Det viktigste forbyggende tiltaket er bruk av kondom ved vaginalt eller analt samleie og ved oralsex.

Det er utviklet kremer og salver for kvinner til bruk i skjeden som inneholder virushemmende stoffer. Rene sprøyter, sprøytespisser og annet utstyr må benyttes av alle som setter sprøyter.

Close