Seksualitet

“Seksualitet er et stort tema, en del av vår mest private affære og en del av vår identitet.”

 

Seksualitet er en integrert del av å være et menneske og vår personlighet. Seksualiteten er et grunnbehov for oss mennesker, men er ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme. Seksualitet omfatter så mye mer, som energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Hvordan vi utrykker det vi føler, beveger oss og hvordan vi berører andre og ønsker å bli berørt.

 

Seksualiteten påvirker våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker. En blanding av det å være sensuell og seksuell.

Vår seksuelle identitet (seksuell legning eller seksuell orientering) handler om hvem vi blir forelsket i, hvem vi blir seksuelt tiltrukket og hvem vi ønsker å være kjærester med. Vår seksuelle identitet er under utvikling fra tidlig alder og de fleste ønsker å definere hvilken legning de har fordi de føler det sier mye om hvem de er. Andre føler kanskje ikke at legning er like viktig og ønsker ikke å definere seg som noe spesielt.

Close